Zarządzanie

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

W 2001 Komisja opublikowała Białą Księgę w sprawie Zarządzania Europejskiego, nad którą w dalszym ciągu prowadzone są dyskusje.

Linki

http://www.europa.eu.int/comm/......nance/white_paper/index_en.htm