Francja

Eifel Tower in Paris, France. (Photo: Notat)

Ludność Francji liczy 59,3 miliony a terytorium 544 000 km2. Jedno z Państw Założycieli EWG. Obecnie posiada 10 na 87 głosów w Radzie i 87 na 626 miejsc w Parlamencie Europejskim.

Francja i Niemcy uważają się za motory europejskiej integracji. To przekonanie utrwaliło konieczność poszukiwania kompromisów w ramach ich związku.

I tak Francja ostatecznie zaakceptowała zjednoczenie Niemiec, ale za cenę podziału władzy politycznej.

Niemcy były zmuszone wprowadzić Euro wbrew woli swoich obywateli a Francja przystała na utworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, co pociągało za sobą dzielenie jej broni nuklearnej z Niemcami.

Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz posiadając własną broń nuklearną, Francja jest o wiele bardziej wpływowa w dziedzinie polityki światowej, podczas gdy Niemcy zwykły być siłą gospodarczą Europy. Wydaje się, że obydwa kraje skorzystały z porozumienia Unia Monetarna w zamian za Unię Polityczną.

W przyszłości

Po pierwszym rozszerzeniu, Francja będzie posiadać 29 na 321 głosów w Radzie oraz 78 na 732 miejsc w Parlamencie Europejskim.

Linki

http://www.france.com/