Bezpieczeńswo żywności

The EU has taken steps to insure food safety (Photo: Lis Lak)

W następstwie afery BSE w Wielkiej Brytanii oraz afery z dwutlenkami w Belgii, UE powołała Europejski Organ Bezpieczeństwa Żywności w Dublinie.

Linki

http://www.efsa.eu.int/