Satelity rybne

(Photo: thesetides.com)

Począwszy od 2000 statki rybackie UE znajdujące się na wodach Państw Członkowskich są monitorowane przez satelity.