Fischler, Franz (1946 - )

Franz Fischler (Photo: http://ec.europa.eu/avservices)

Austriacki Komisarz ds. Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rybołówstwa. EPP.

 

 

 

Linki

http://europa.eu.int/comm/comm......ssioners/fischler/index_en.htm