Ceny gruntów rolnych

(Photo: Lis Lak Risager)

Grunty rolne w Holandii są 30 razy droższe niż w Polsce. Stąd holenderscy rolnicy zaczęli nabywać tanie działki rolne w Polsce.

Polskie porozumienie z UE zawiera okres przejściowy trwający od 3 do 12 lat, podczas którego nie-polscy obywatele UE nie mogą nabywać polskich gruntów rolnych. Jednakże w praktyce okresy przejściowe nie mają zastosowania w stosunku do indywidualnych rolników, którzy dzierżawią i nabywają ziemię.

W czeskim "Sudetenland", ceny gruntów rolnych są 10 razy niższe niż po niemieckiej stronie granicy. Czesi wywalczyli siedmioletni okres przejściowy lub, jeśli zostanie naruszona klauzula zabezpieczająca, dziesięcioletni.

Linki

Zobacz także Derogacje aby zasięgnąć informacji na temat różnych okresów przejściowych