Zaniedbanie w stosowaniu prawa UE

European Parliament (photo) (Photo: www.civitas.org.uk/eufacts/FSINST/CIT3.htm)

Najogólniej, UE dysponuje dwoma różnymi rodzajami aktów prawnych: rozporządzenia i dyrektywy.


Trybunał UE orzekł, że niektóre dyrektywy wywierają bezpośreni skutek, nawet gdy nie zostały transformowane w prawie narodowym. Dzięki temu obywatele posiadają prawa przyznane na mocy dyrektywy UE i mają prawo do odszkodowania ze strony Państwa Członkowskiego, które dopuściło się zaniedbania w transpozycji dyrektywy w prawie narodowym.

W ten sposób orzekł Trybunał Europejski w istotnej sprawie Francovich.

Linki

Zobacz  Sprawa Factortame.