Rada Zarządzająca

Europejski Bank Centralny jest kierowany przez Prezydenta, Wiceprezydenta oraz 4 członków zasiadających razem w Radzie Zarządzającej.