Europol

Europol logo (Photo: http://www.europol.eu.int/)

Europejska agencja policji UE z siedzibą w holenderskiej stolicy, Hadze.

Uwagi

Linki

http://www.europol.eu.int/