Europejskie Biuro Patentowe

(Photo: http://www.european-patent-office.org/)

Europejskie Biuro Patentowe z siedzibą w Monachium przyznające europejskie patenty dla 20 państw, które podpisały Konwencję o Patencie Europejskim [European Patent Convention (EPC)]. Począwszy od 2003, obejmuje wszystkie kraje UE.

W przyszłości

Osiągnięto porozumienie w sprawie wprowadzenia nowego Patentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Patentowego przed rokiem 2010.

Linki

http://www.european-patent-office.org