Akt o powszechnych wyborach bezpośrednich

(Photo: Notat)

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest obecnie poddana reformie. Traktat z Nicei postawił warunek jednolitego prawa wyborczego lub wspólnych podstawowych zasad. Rada przyjęła nowe zasady 23 września 2002.

Linki

http://www.irlgov.ie/bills28/acts/2002/a402.pdf