Rada Europejska

The European Council in Luxembourg (Photo: European Commission)

Regularne spotkania Głów Państw i Szefów Rządów Państw Członkowskich.

Prezydenci i Premierzy wraz z Przewodniczącym Komisji Europejskiej odbywają spotkania średnio cztery razy w roku.

Uwagi


W przyszłości


Po rozszerzeniu Unii w 2004 - i później kiedy liczyć będzie więcej niż 18 Państw Członkowskich - wszystkie szczyty UE będą miały miejsce w Brukseli zgodnie z deklaracją nr 22 Traktatu z Nicei.

Links

http://ue.eu.int/