Hymn europejski

The last part of Beethoven's Ninth Symphony and Schiller's "Ode to joy are" the anthem of the EU (Photo: European Commission)

Ostatnia część Dziewiątej Symfonii Beethovena i “Oda do radości” Schillera jest „hymnem” UE. Pierwotnie wykorzystywana przez  Radę Europy wraz z flagą z kręgiem gwiazd na niebieskim tle.

W przyszłości

Konwent UE proponuje uznać "Ode do radości" jako hymn Unii.

Linki

http://www.europa.eu.int/abc/symbols/anthem/index_en.htm