Erga omnes

Pochodzi z łaciny, znaczy “dla wszystkich”. Korzyści wspólnych porozumień muszą obejmować wszystkich pracowników, a nie ograniczać się tylko do tych, którzy są członkami związków zawodowych.