EQUAL

Program UE mający na celu zwalczanie dyskryminacji pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Linki

Zobacz również Równe traktowanieDyskryminacja.

http://europa.eu.int/comm/empl......ent_social/equal/index_en.html