EPOQUE

(Photo: Lis Lak)

Internetowy System Zapytań Parlamentu Europejskiego (European Parliament Online QUEry system)

Baza danych Parlamentu Europejskiego zawierająca ustawodawstwo.