AIDS

(Photo: www.herdaily.com)

UE wspiera finansowo badania nad AIDS w ramach programu działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego (2003-2008).
Dla krajów rozwijających się stworzony został Europejski Program Działania (przyspieszył działania walkę z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą w kontekście redukcji światowego ubóstwa).
UE wpłaciła do Globalnego Funduszu Zdrowia, tylko w 2003 roku, 42 mln euro z własnego budżetu oraz 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju EDF.