Oddzielenie płatności od decyzji produkcyjnych (decoupling)

(Photo: Notat)

Komisja Europejska złożyła propozycję, że wspieranie dochodów gospodarstw rolnych nie powinno być powiązane z dotychczasową produkcją, oraz że rolnicy powinni otrzymywać wsparcie niezależnie od ich bieżącej produkcji.

Linki

Zobacz także dopłaty bezpośrednie.