DAPHNE

Program UE na lata 2000-2003 mający na celu zwalczanie przemocy przeciwko dzieciom, młodocianym, kobietom oraz wykorzystywaniu seksualnemu.

Linki

http://europa.eu.int/comm/just......phne/wai/funding_daphne_en.htm