Aarhus, konwencja z

(Photo: UN Environment Programme)

Umowa międzynarodowa łącząca kwestie ochrony środowiska naturalnego i praw człowieka. Podpisana i ratyfikowana przez UE, zapewnia obywatelom Wspólnoty dostęp do informacji, możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz dochodzenia na drodze sądowej w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym

Uwagi

Nazwa pochodzi od duńskiej miejscowości  Aarhus, w której odbył się konwent.

Linki

http://www.unece.org/env/pp/