Comecon (1949 - 91)

Zdominowany przez ZSRR “wspólny rynek” w Europie Środkowej i Wschodniej, który powstał w 1949. Jego koniec przypada na rok 1991.