Obywatelstwo Unii Europejskiej

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Obywatelstwo UE zostało ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht w 1993.
Obywatelstwo UE stoi ponad obywatelstwem narodowym w taki sam sposób, jak, na przykład, niemieckie obywatelstwo stoi ponad obywatelstwem Bawarii. W UE Bawaryjczycy posiadają potrójne obywatelstwo Bawarii, Niemiec i UE.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy proponuje wprowadzenie podwójnego obywatelstwa, aby obywatele UE byli obywatelami swoich krajów i UE na mocy projektu Konstytucji UE. Art. I-8 definiuje "Obywatelstwo Unii".