Churchill, Winston (1874 - 1965)

Winston Churchill (Photo: European Commission)

Brytyjski Premier w czasie II Wojny Światowej, który wygłosił słynną mowę w Fulton, Missouri, w 1946 o “żelaznej kurtynie” dzielącą Europę po II Wojnie.

Wypowiedział się również w przychylny sposób na temat europejskiego zjednoczenia na Kongresie Europejskim ustanawiającym Ruch Europejski w Hadze w 1948. Jednakże nigdy nie wyobrażał sobie Wielkiej Brytanii jako części Europy ze względu na specjalne powiązania z USA i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów(Commonwealth).  

Uwagi

Linki

http://www.winstonchurchill.org/