Karol Wielki, Charlemagne (742 - 814)

The former EU Council building is named the Charlemagne Building (Photo: thesetides.com)

Charlemagne's był cesarzem, którego cesarstwo rozciągało się na obszarze podobnym do większości terytorium UE u jej początków, w szczególności Niemiec, Francji i krajów Beneluksu.
Słynne cesarstwo ciągle dostarcza inspiracji dla zwolenników integracji Europejskiej. Stąd była siedziba Rady UE nosi nazwę Budynek Charlemagne’a.

Uwagi

Istnieje specjalna Nagroda Charlemagne’a przyznawana rokrocznie w Aachen  Europejskiemu politykowi.