BIS

Bank for International Settlements (Photo: BIS)
Zobacz Bank Rozrachunków Międzynarodowych.