Celex

(Photo: Lis Lak)

Baza danych o ograniczonym dostępie zawierająca wszystkie istniejące przepisy unijne: wraz z Traktatami UE, międzynarodowymi porozumieniami, propozycjami ustawodawczymi i innymi dokumentami.

linki

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm