CEFS

(Photo: EU Commission)

Europejski Komitet Producentów Cukru. Grupa lobbingowa zrzeszająca producentów cukru. Do jej osiagnięć można zaliczyć utrzymanie cen cukru na poziomie trzykrotnie wyższym od cen światowych.

linki

http://www.cefs.org