CEFIC

(Photo: Notat)

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego.
Jedna z najbardziej wpływowych grup lobbingowych UE. Reprezentuje przemysł chemiczny i jego chęć do sprzedawania, na przykład, większej ilości pestycydów.

zobacz także chemikalia

linki

http://www.cefic.org