CEEP

CEEP Logo (Photo: http://www.ceep.org/)

Zobacz: Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych.