Raport Cecchiniego

(Photo: European Commission)

Nazwa pochodzi od nazwiska ekonomisty, autora 16 tomowego zbioru prognoz dotyczących Rynku Wewnętrznego  sformułowanych przed 1987.
Prognozy zostały oparte na ankietach przeprowadzonych w 16 000 firm.