Rak

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)

UE wspierając badania nad rakiem subsydiuje jednocześnie uprawę tytoniu oraz zabrania Państwom Członkowskim wprowadzania zakazów dotyczących rakotwórczych azotanów i siarczynów w określonym stężeniu.