Kalendarz Prezydencji UE

Belgian EU Presidency flag at Genval, September 2001 (Photo: Lisbeth Kirk)

Prezydencje UE zmieniają się dwa razy do roku:

2002: Belgia i Dania
2003: Gracja i Włochy
2004: Irlandia i Niderlandy
2005: Luksemburg i Wielka Brytania
2006: Austria i Finlandia
2007: Niemcy i Portugalia
Nowe kraje członkowskie dołączą do kalendarza lub system ulegnie radykalnej zmianie.

Link do stron przyszłych prezydencji i Rady:

http://ue.eu.int/en/summ.htm