Gabinet

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Gabinet tworzy grupa kluczowych doradców prezydenta, ministra czy komisarza.

W UE każdy Komisarz  posiada jego lub jej własny gabinet, złożony zwykle z 7 doradców, personelu sekretarskiego i osobistego kierowcy. Istnieje obecnie wymóg, by gabinety stanowiły reprezentację różnych narodowości.

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, którym jest obecnie irlandzki urzędnik David O'Sullivan, przewodniczy szefom gabinetów. Uczestniczy on w spotkaniach z szefami gabinetów oraz przygotowuje zebrania Komisji. Szefowie gabinetów posiadają szerokie kompetencje, gdyż oczekuje się od komisarzy, że będą brali udział w podejmowaniu wszystkich decyzji, choć rzadko dysponują czasem by tę funkcję realizować. Zgodnie z tym, ponad 90% wszystkich decyzji podejmowanych przez Komisję zapada na spotkaniach szefów gabinetów.

Traktat z Nicei zmodyfikował procedurę powoływania Komisarza, który odtąd byłby mianowany kwalifikowanej większości głosów  oraz wprowadzi rotację składu pomiędzy różnymi narodowościami powiększonej UE liczącej 27 członków. Taka zmiana, o ile wprowadzona w życie, osłabiłaby codzienne powiązania pomiędzy obywatelami UE i Komisją Europejską, gdyż rola gabinetów nie sprowadzałaby się wyłącznie do asystowania narodowemu Komisarzowi.

Uwagi