Raport MacDougalla

Opublikowany w 1977, raport, który sugerował, że zwiększona integracja w ramach UE oraz ustanowienie unii monetarnej wymagałoby budżetu federalnego wielkości:

Obecnie UE dysponuje górną granicą 1,27% PKB w całej UE, liczbą, która będzie musiała być negocjowana przed 2006.